BẢNG GIÁ DỰ ÁN HTL SEASIDE PHÚ YÊN

Bài viết Cập nhật bảng giá dự án HTL Seaside Phú Yên và mức độ tăng giá của chủ đầu tư qua các đợt mở bán.

 CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐỢT 01 (HH02)
- Rổ sản phẩm: 30 căn
- Giá bán: 

 • Big Shoptel: 18,6 (tỷ)
 • Boutique Shoptel: 7,5 (tỷ)
 • Seaview Shoptel: 10,7 (tỷ)

- Kết quả bán : 80% (Rổ hàng)
- Cập nhật rổ hàng đợt 01:

Sơ đồ phân lô đợt 01 dự án HTL Seaside

Bảng giá bán đợt 01 dự án HTL Seaside

 CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐỢT 02 (HH02)
- Rổ sản phẩm: 35 căn
- Giá bán: 

 • Big Shoptel: 18,9 (tỷ)
 • Boutique Shoptel: 7,7 (tỷ)
 • Seaview Shoptel: 11 (tỷ)

- Kết quả bán : 100% (Rổ hàng)
- Cập nhật rổ hàng đợt 02:

Sơ đồ phân lô bán đợt 02 dự án HTL Seaside

Bảng giá bán đợt 02 dự án HTL Seaside

 CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐỢT 03 (HH02)
- Rổ sản phẩm: 23 căn
- Giá bán: 

 • Big Shoptel: 19,4 (tỷ)
 • Boutique Shoptel: 7,9 (tỷ)
 • Seaview Shoptel: Không công bố.

- Kết quả bán : 100% (Rổ hàng)
- Cập nhật rổ hàng đợt 03:

Sơ đồ phân lô bán đợt 03 dự án HTL Seaside

Bảng giá bán đợt 03 dự án HTL Seaside

 CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐỢT 04 (HH01)
- Rổ sản phẩm: 32 căn
- Giá bán: 

 • Big Shoptel: 19,4 (tỷ)
 • Boutique Shoptel: 8,2 (tỷ)
 • Seaview Shoptel: 12,2 (tỷ)

- Kết quả bán : Đang triển khai
- Cập nhật rổ hàng đợt 04

Sơ đồ phân lô bán đợt 04 dự án HTL Seaside

Bảng giá bán đợt 04 dự án HTL Seaside

 CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐỢT 05 (HH02)
- Rổ sản phẩm: 35 căn
- Giá bán: 

 • Big Shoptel: Không triển khai
 • Boutique Shoptel: 8,1 (tỷ)
 • Seaview Shoptel: Sang nhượng

- Kết quả bán : Đang triển khai
- Cập nhật rổ hàng đợt 05

Bài viết khác
Xem thêm ( 0 )